ÄNDAMÅL

Stiftelsens ändamål är att verka för, stödja och utveckla nyföretagande för att öka överlevnadsfrekvensen för nya företag och därmed bidra till att skapa ökad och stadigvarande sysselsättning. Stiftelsen skall bistå nyföretagare med kostadsfri rådgivning och utbildning i etableringsskedet och tiden närmast därefter.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen NyföretagarCentrum Väst
Organisationsnummer:863000-7956
Adress:
  • Åkerssjövägen 10, By 74
  • 461 53 Trollhättan
Telefonnummer:0520-19390
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:2 512 037 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS