ÄNDAMÅL

Stiftelsens ändamål är att stödja och utveckla nyföretagande för att öka överlevnadsfrekvensen för nya företag och därmed bidra till att skapa ökad och stadigvarande sysselsättning. Stiftelsen skall bistå nyföretagare med kostnadsfri, konfidentiell och sekretessbelagd rådgivning och utbildning i etableringsskedet och tiden närmast därefter.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Nyföretagarcentrum, Osby
Organisationsnummer:837001-1119
Adress:
  • Osby kommun
  • Västra Storgatan 35
  • 283 22 Osby
Telefonnummer:0479-52 83 26
E-post:paul.phillips@osby.se
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS