ÄNDAMÅL

Stiftelsens ändamål är att stödja och utveckla nyföretagande för att öka överlevnadsfrekvensen för nya företag och därmed bidra till att skapa ökad och stadigvarande sysselsättning. Stiftelsen skall bistå nyföretagare med kostnadsfri rådgivning och utbildning i etableringsskedet och tiden närmast därefter.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Nyföretagarcentrum i Borås
Organisationsnummer:864501-7156
Adress:
  • Mailbox 9005, Olovholmsgatan 32
  • 503 19 Borås
Telefonnummer:033-419007
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:488 207 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS