ÄNDAMÅL

Stiftelsens ändamål är att stödja och utveckla nyföretagandet för att öka överlevnadsfrekvensen för nya företag och att därmed bidra till att skapa ökad och stadigvarande sysselsättning, samt att därmed bidra till utveckling av det lokala näringslivet. Stiftelsen skall bistå nyföretagare med kostnadsfri rådgivning och med kontaktfrämjande åtgärder i etableringsskedet och tiden närmast därefter.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen NyföretagarCenter Syd
Organisationsnummer:802426-4247
Adress:
  • World Trade Center Malmö
  • Skeppsgatan 19
  • 211 11 Malmö
Telefonnummer:040-661 00 75
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar: kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS