ÄNDAMÅL

Utdelningen skall företrädesvis användas för belöning eller uppmuntran åt elev, som visar goda kunskaper i särskilt ämne, god kamratanda eller berömvärd flit, belöning eller uppmuntran av elev som visat särskilt intresse för skolhygien och skolhälsovård, belöning till elev, som ägnat arbete åt teater och musik eller annan kulturell verksamhet vid respektive skola eller åt gymnastik och idrott, stipendier för fortsatt utbildning efter genomgång av obligatorisk skola, hjälp åt elev för studier eller studieresa inom- eller utomlands. Studiebesök, skolresa, fritidsverksamhet, kulturell verksamhet, idrottstävling eller annat för eleverna gemensamt ändamål, förvärv av material mm.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Nybro Skolsamfond
Organisationsnummer:832401-7063
Adress:
  • Nybro kommun
  • 382 80 NYBRO
Telefonnummer:0481-45240
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:545 614 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS