ÄNDAMÅL

Stiftelsens ändamål är att förvalta och vårda fastigheten Nusnäs 413:1 med tillhörande missionshus och inventarier. Missionshuset ska användas för gudstjänster och verksamhet i kristen anda samt för andra kultur och gemenskapsfrämjande verksamheter som stödjer en positiv utveckling i Nusnäs by. Förtäring av spritdrycker och droger får inte förekomma i Missionshuset.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Nusnäs Missionshus
Organisationsnummer:884402-0076
Adress:
  • Grindgatan 3
  • 792 77 NUSNÄS
Telefonnummer:070-373 98 15
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:251 633 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS