ÄNDAMÅL

Stiftelsens ändamål skall vara att bildsamlingen bevaras för framtiden samt att bilderna används för att genom forskning och publicering sprida kunskap i historia och andra ämnesområden som bilderna anknyter till.Detta medför att korrekta och relevanta uppgifter om motiven, dess innehåll och betydelse skall anges vid all publicering, samt att bilderna ej får användas i kränkande eller tvivelaktiga syften. Stiftelsen ska snarast möjligt och senast inom två år bilda ett aktiebolag eller ett företag i annan form som styrelsen finner lämplig. Detta företag ska av stiftelsen erhålla den primära rätten till utgivning och förmedling av bilderna. Annan verksamhet som stiftelsens styrelse finner förenlig med detta får även bedrivas. Stiftelsen ska som ägare till företaget genom sin styrelse kontrollera att utgivningen av alster från bildsamlingen sker i enlighet med stiftelsens ändamål.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Notisa-Bildarkivet
Organisationsnummer:802424-7069
Adress:
  • Björn Söderberg
  • V Storgatan 77
  • 694 30 HALLSBERG
Telefonnummer:070-269 87 26
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:1 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS