ÄNDAMÅL

Att på hembygdsområdet för ändamålet uppförda museibyggnaden inrätta ett jaktmuseum, som ska belysa jaktkulturen och jaktens utveckling i Norsjöbygden fram till nutid, att i museibyggnaden förevisa skänkta och deponerade föremål och artiklar såsom jaktvapen, fångstmedel, konserverade djur och fåglar m m, samt att i anslutning till den i museets närområde anlagda naturstigen och vattenanläggningen förevisa olika typer avboplatser, fångstmedel och fångstmetoder.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Norsjö jaktmuseum
Organisationsnummer:894701-7789
Adress:
  • Nils-Erik Westermark
  • Petiknäs
  • 936 93 Boliden
Telefonnummer:070-337 25 46
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:72 203 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS