ÄNDAMÅL

Av den årliga nettoavkastningen skall minst en tiondel läggas till kapitalet. Återstående belopp är tillgängligt för utdelning påföljande år. Avkastning som inte utdelas skall reserveras för utdelning under kommande år. Disponibel avkastning skall i första hand användas för att i uppfostrande syfte och till lättnad för utom hemmet arbetande mödrar under söckendagarna ta emot och vårda deras barn i åldern 1 till 7 år samt att, sedan barnen kommit i skolåldern, bereda dessa tillfällen till intagande av måltider m m. I andra hand skall disponibel avkastning användas till stöd för barnomsorgen för åldersgrupperna upp till tolv år inom Norrköpings kommuns exempelvis a) för utflykter eller vistelse på läger b) för att stimulera socialt, psykiskt och fysiskt handikappade barn c) för annat därmed jämförligt ändamål. Avkastningen får inte användas för att täcka behov som enligt lag skall tillgodoses med utdebiterade medel.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Norrköpings Barnkrubba
Organisationsnummer:825001-4019
Adress:
  • Internbanken
  • 601 81 NORRKÖPING
Telefonnummer:011-151042
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:11 663 984 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS