ÄNDAMÅL

Stiftelsen vill verka för följande ändamål:- stödja barns och ungdomars vård och fostran samt ge unga vuxna och vuxna stöd.- idka hjälpverksamhet för behövande- stödja antroposofisk forskning. Ändamålet förverkligas genom att- utveckla och driva boendeformer för människor med olika behov och stöd, – bedriva terapi och rehabilitering inom föreningens olika verksamhetsområden:- bedriva daglig verksamhet och arbetsträning inspirerade av den antroposofiskaforskningsmetoden, främja och lämna understöd för utblidning, kursverksamhet, rehabilitering och forskning, företrädesvis inom det läkepadagogiskt/socialter-peutiska och biodynamiska området. Härvid ska stiftelsen verka utifrån de impulser som Rudolf Steiner har givit i antroposofin. I samband med ovanstående verksamhet ska stiftelsen verka för utvecklandet av nya fruktbara formerför kulturellt, socialt och ekonomiskt samarbete, i en aktiv strävan att anknyta till den Fria Högskolanför antroposofi och dess sektioner. Stiftelsen är ideell och har inget enskilt vinstsyfte. Stiftelsen får lämna ekonomiskt bidrag eller lån samt teckna borgen till stöd för ändamål, som stiftelsens verksamhet är beroende av från en vidare synpunkt sett. Sådana ändamål har, liksom stiftelsens ändamål, sin grund i Rudolf Steiners antroposofi, vilken omfattar bl.a. forskning inom en frihögskola och därmed förbundna verksamheter, såsom vård och fostran av barn och ungdomar, boendeoch dagverksamhet för vuxna, undervisning samt konstnärlig verksamhet och andra antroposofiskaverksamheter som i sin grundläggande inriktning tar ansvar för människan och jorden. Ekonomiskt stöd som här avses, får lämnas endast om styrelsen bedömer att förverkligandet av stiftelsens ändamålenligt ovan inte åsidosätts.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Norrbyvälle Gård
Organisationsnummer:802426-2332
Adress:
  • Mats-Ola Olsson
  • Skäve 9
  • 153 31  Järna
Telefonnummer:855178607
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS