ÄNDAMÅL

Stiftelsens ändamål är att främja jordbruket och dess binäringar inom Norrbärke kommun.Styrelsen bestämmer angående användning av kapitalets årliga behållna avkastning för:bidrag till hingst- och tjurföreningar eller får- och svinavelsföreningar, premier åt idkare av jordbruk och dess binäringar, gratifikationer åt arbetare eller andra i jordbruket anställda för förtjänstfull verksamhet, omkostnader för föredrag i lantbruksämnen, bidrag till underhåll av avelsdjur, anläggning och underhåll av försöksodlingar, eller annat dylikt, som är ägnat att främja jordbruket och dess binäringar inom kommunen.De förmåner som kunna lämnas av stiftelsen, böra i regel fördelas i mån av praktiskt ådagalagt intresse för jordbruket och dess binäringar.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Norrbärke Jordbrukarefond
Organisationsnummer:883800-1231
Adress:
  • Stål
  • Vanhäll 4
  • 777 91 SMEDJEBACKEN
Telefonnummer:0240-743 68
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:12 010 130 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS