ÄNDAMÅL

Stiftelsen har till ändamål att genom sina arbetsformer och repertoar medverka till att skapa en bättre samhällsmiljö och jämlikhet. Teatern skall verka för att undanröja fördomar, geografiska, ekonomiska och sociala hinder som gör att teatern till fåtalets privilegium. Teaterns produktioner och distributionsformer ska möjliggöra att teatern når människor i deras miljö. Norrbottensteatern skall värna och vitalisera demokratin genom att vara slagkraftigt alternativ till den kommersiella kultur som passiviserar människor.Norrbottensteatern skall aktivera, stimulera till medskapande och göra oss medvetna om att vi kan påverka vår situation i gemenskap med andra.Teatern skall utvecklas i samverkan med länets befolkning i samarbete med andra institutioner och organisationer.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Norrbottensteatern
Organisationsnummer:897000-3011
Adress:
  • Box 50136
  • 973 24 LULEÅ
Telefonnummer:0920-243400
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:19 065 160 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS