ÄNDAMÅL

Fondens avkastning må användas till avvärjande eller lindrande av nöd bland länets innebyggare, dock endast undantagsvis till direkt understödsverksamhet, ävensom till åtgärder, som befrämja länets materiella förkovran och därigenom äro ägnade att förebygga nödtillstånd.I den mån tillgång finnes, av årsavkastningen jämväl må beviljas bidrag till befrämjande av den andliga odlingen i länet.Den del av avkastningen, som icke under året disponeras för sålunda angivna ändamål, skall, sedan möjligheten uppstående förvaltningskostnader guldits, läggas till kapitalet.Fondens kapital får tagas i anspråk endast för det fall, att genom missväxt eller andra därmed jämförliga förhållanden inom hela länet aller mera avsevärd del därav uppkommer allmänt nödtillstånd, för vars avhjälpande eller lindrande kräves utomordentliga åtgärder. Beslut om användning av fondens kapital skall för att vara giltigt biträdas av landshövdingen.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Norrbottens läns nödhjälpsfond
Organisationsnummer:897000-4688
Adress:
  • Länsstyrelsen i Norrbottens län
  • 971 86 LULEÅ
Telefonnummer:0920-96000
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:912 850 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS