ÄNDAMÅL

Stiftelsens ändamål skall vara – företrädesvis att lämna understöd för beredande av undervisning eller utbildning och för att främja sociala, fackliga, politiska, kulturella, miljö och idrottsliga ändamål – avseende medlemmar vid de upptagningsområde som Grafiska Fackföreningen, avd 5, Helsingborg omfattar per den 1 januari 1997. Stiftelsens styrelse har befogenhet att utöka upptagningsområdet om så anses befogat, beslutet skall vara enhälligt. Stiftelsen verkar för sitt ändamål genom att efter ansökan utge bidrag. Stiftelsen kan även på eget initiativ utge bidrag eller vidtaga åtgärder.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Nordvästra Skånes Grafiker, Helsingborg
Organisationsnummer:843003-0695
Adress:
  • Eddie Erman, GS avd 1
  • Landskronavägen 25 A
  • 252 32 Helsingborg
Telefonnummer:070-6769213
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:4 500 000 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS