ÄNDAMÅL

Nordiska Museet har till uppgift att bevara och levandegöra minnet av liv och arbete i Sverige, företrädesvis för tiden efter år 1520.Museets ansvar omfattar hela det kulturhistoriska fältet utom de delar som hänförts till någon annan institution.Museet skall särskilt1. Vårda, förteckna, vetenskapligt bearbeta och genom nyförvärv berika sina samlingar.2.- Hålla ett urval av samlingarna tillgängliga samt driva och stödja utställningsverksamhet och annan kulturförmedlande verksamhet3. Initiera, driva och stödja forskning inom museets verksamhetsområde.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Nordiska museet
Organisationsnummer:802002-4686
Adress:
  • Box 27820
  • 115 93 STOCKHOLM
Telefonnummer:08-519 546 00
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS