ÄNDAMÅL

Stiftelsens ändamål är i förhållande till NCCS definition och syfte, att stödja den vetenskapliga utveckligen av vårdvetenskap som utgångspunkt för all vård.Stiftelsen ger ekonomiskt stöd till nordiska forskningsprojekt som bidrar till kunskap om respektfullt och värdigt vårdande av människan i olika livssituationer, kontexter och i olika kulturer, speciellt med avseende till hennes hälsa, lidande, livslånga handikapp och förestående död.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Nordic College of Caring Science forskningsfond
Organisationsnummer:802425-6664
Adress:
  • Carina Elmqvist, Friheten
  • Lisebros Fritidsområde 25
  • 342 91 ALVESTA
Telefonnummer:0709-32 86 84
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:2 561 338 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS