ÄNDAMÅL

Stiftelsen har till ändamål att driva och förvalta en avelsanläggning för utrotningshotade djurarter/raser. Därvidlag skall beaktas att en sådan anläggning fyller flera ändamål;- att bedriva forskning och undersökning av på anläggningen förekommande djurarter/raser och därigenom bidra till ökad kunskap om dessa och öka dessas överlevnadsmöjligheter.- att genom kontrollerad avelsverksamhet bidra till räddningsarbetet med utrotningshotade djurarter/raser.- att användas som utbildningsresurspå olika nivåer, grundskola, gymnasium, högskola, universitet m m.- att vara delvis tillgänglig för publik och därigenom öka intresset och kunskaperna hos allmänheten för naturvårdsarbetet.Stiftelsen äger rätt att arrendera lämplig mark för ändamålet och att i övrigt köpa och sälja djur, foder m.m, som är nödvändigt för verksamheten. Stiftelsen äger rätt att utarrendera delar av anläggningen för kommersiell verksamhet såsom café, souvenierförsäljning och liknande verksamhet, dock med utformning och inriktning som ansluter till stiftelsens ändamål eller har direkt anknytning till Åby Säteri som kulturhistorisk gård.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Nordens Ark
Organisationsnummer:854600-6191
Adress:
  • Åby Säteri
  • 456 93 Hunnebostrand
Telefonnummer:0523-79590
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:53 775 079 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS