ÄNDAMÅL

främja kulturell och idrottslig ungdomsverksamhet i Uppsala.hälften utdelas såsom stipendier till lovande yngre idrottsutövare inom kommunen eller som bidrag till idrottsförening som speciellt ägnar sig åt ungdomsidrott. Den andra hälften ska utdelas såsom stipendier åt lovande yngre personer som är kulturellt verksamma inom kommunen såsom sångare, musiker, kompositörer, bildartister, skulptörer eller författare eller såsom bidrag till förening eller annan sammanslutning att av denna disponeras på motsvarande sätt. Det sammanlagda utdelningsbara beloppet ska icke fördelas på flera än åtta mottagare per år.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Nordbankens donation Uplandsbanken 120 år i Uppsala
Organisationsnummer:956863-0595
Adress:
  • Uppsala kommun, redovisningsenheten
  • 753 75 Uppsala
Telefonnummer:018-7270000
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:1 061 755 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS