ÄNDAMÅL

Utdelningen skall användas till förmån för eleverna inom kommunens skolväsende företrädesvis för stöd och stimulans åt elev, grupp/klass eller skolenhetbelöning till elev eller grupp/klass som ägnar arbete åt teater, dans musik, gymnastik eller annan idrott stipendium till fortsatt utbildninghjälp åt elever för studier eller för studieresor, studiebesök, skolresa, fritidsändamål, kulturell verksamhet, idrottstävling eller annat för elevernas gemensamma ändamålförvärv av materil m m,att avkastningen inte får användas för ändamål som skall tillgodoses med utdebiterade medel,att avkastning som inte används reserveras för utdelning under kommande år samtatt vid utdelning ur stipendiefonden skall i möjligaste mån hänsyn tas till de föreskrifter som gäller för de i samfonden ingående donationerna.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Nordanstigs kommuns stipendiefond
Organisationsnummer:887501-0137
Adress:
  • Nordanstigs kommun
  • Box 56
  • 829 21 BERGSJÖ
Telefonnummer:0652-360 00
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:73 926 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS