ÄNDAMÅL

Stiftelsens ändamål äratt i samråd med statliga och kommunala myndigheter och institutioner verka för tillkomsten av ett järnvägshistoriskt museum i Nora med spårområde, stationshus, lokstallar, verkstäder m m och museibana Nora – Ervalla samt att stödja museiverksamheten ekonomiskt genom gåvor av museimaterial och på annat lämpligt sätt samtatt från stiftare och andra mottaga och förvalta fast och lös egendom som överlämnas till stiftelsen.Stiftelsen skall vidarefrämja teknisk vetenskaplig undervisning och forskning genom att samla, iordningställa och ordna tekniska föremål, modeller, fotografier, ritningar, böcker och annat, belysande särskilt den tekniska utvecklingen för spårbundna kommunikationer inom Örebro län.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Nora Järnvägsmuseum och Veteranjärnväg
Organisationsnummer:877100-8474
Adress:
  • Gösta Tegner
  • Floragatan 10
  • 702 13 ÖREBRO
Telefonnummer:070-611 33 85
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:1 751 051 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS