ÄNDAMÅL

[…] till Stuguns kommun, för inrättande af sjukstuga i Stugun, eller såsom nedan säges under följande villkor:1:sta Summan förvaltas af styrelsen för Stuguns badinrättning och sjukstuga, eller om denna upphör, af kommunalnämnden.2:dra Summan förvaltas under fullgod säkerhet med räntan läggande till kapitalet tills den kan af Stuguns kommun för uppgivet ändamål användas, och medel i öfrigt för sjukstugans drift och underhåll finnas.3:dje I den händelse sjukstuga i Stugun skulle af landsting eller annorledes på allmän bekostnad inrättas eller underhållas skall ränteavkastningen å det då befintliga kapitalet användas till vård af mindre bemedlade sjuka, som ej åtnjuta fattigunderstöd och äro från Stuguns socken.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen NO Petterssons fond
Organisationsnummer:893201-3710
Adress:
  • Box 150
  • 844 21 Hammarstrand
Telefonnummer:0696-682000
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:107 686 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Hemsida: Besök hemsidan
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS