ÄNDAMÅL

Ändamål efter beslut av Kammarkollegiet 1984-12-17 1. Av fondens årliga avkastning skall minst en tiondel läggas till fondens kapital. 2. Den disponibla avkastningen användes a) som begravningshjälp att utbetalas med ett belopp av 1.000 kronor vid ordinarie lärares eller pensionerad ordinarie lärares död eller ordinarie, pensionerad ordinarie eller avliden ordinarie lärares makas/makes död. b) som pension att årligen utbetalas med ett belopp av 5.000 kronor till änka/änkling och med 2.000 kronor till varje barn under 18 år efter ordinarie lärare eller pensionerad ordinarie lärare, c) (i den händelse hela avkastningen ej åtgår till ovanstående ändamål) som bidrag till studier, studieresor och vetenskapligt och pedagogiskt författarskap för skolledare och lärare vid skolan.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Änke och Pupillkassan
Organisationsnummer:885000-9716
Adress:
  • Gävle Kommun, KLK-ekonomi
  • 801 84 GÄVLE
Telefonnummer:026-17 80 00
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:11 199 817 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS