ÄNDAMÅL

Enligt testamente skall kvarlåtenskapen utgöra en stiftelse för understöd, hjälp och beredande av bostad åt gamla män och kvinnor från Leksands församling, som äro i behov därav och som icke hava möjlighet att vårdas i sina hem. Företrädande lämnas åt dem som sysslat med jordbruk i hemförsamlingen. Kammarkollegiet har 1974-11-19 beslutat att stiftelsens avkastning i första hand får användas till diakonikretsens verksamhet bland gamla och i andra hand, därest detta ändamål inte kan tillgodoses, bland barn, ungdom, sjuka och andra som är i behov därav.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Nisesgården i Åkerö
Organisationsnummer:883202-3652
Adress:
  • Leksand-Djura-Siljansnäs pastorat
  • Kyrkallén 23
  • 793 31 LEKSAND
Telefonnummer:0247-807 00
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:1 355 510 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS