ÄNDAMÅL

Stiftelsens ändamål är att av den årliga avkastningen sedan 1/4 lagts till kapitalet skall återstoden användas till ett till fyra stipendier åt flitiga och intelligenta elever med håg att fördjupa sina kunskaper i ett speciellt ämne, dock skall särskild hänsyn tas till om sökande är i rakt nedstigande led efterkommande till donator samt dennes syskon, Nils Martin Aschan eller Ulrika Eleonora Aschan(gift Danielsson). Stipendium skall utlysas inom två månader efter skolstarten på höstterminen av skolans, Växjö Katedralskolas, stipendienämnd till ansökan av dels elever vid Katedralskolans, dels efterkommande enligt ovan som är elever vid någon av gymnasieskolorna i Växjö.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Nilsson-Aschanska premiefonden
Organisationsnummer:829502-6762
Adress:
  • Växjö kommun
  • Box 1222
  • 351 12 Växjö
Telefonnummer:0470-410 00
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:168 217 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS