ÄNDAMÅL

Att bereda mindre bemedlade manlig och kvinnlig ungdom från Skånes städer, som önskar utbilda sig inom jordbruk och trädgårdsskötsel vid institutet, och som tidigare erhållit goda vitsord flit och uppförande samt ådagalagt fallenhet för dessa yrken,möjlighet härtill genom stipendier.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Nils och Johanna Anderssons donation för lantbruks-, mejeri- och trädgårdsinstitut
Organisationsnummer:817604-1278
Adress:
  • SLU, Adm. byrån
  • Box 7070
  • 750 07 UPPSALA
Telefonnummer:018-671000
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar: kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS