ÄNDAMÅL

Av den årliga avkastningen – sedan eventuella skatter och kostnader guldits – skall fem (5) procent läggas till kapitalet för att användas till tecknande av nya aktier i samband med fondemissioner, inköp av nya värdehandlingar och dylikt. Återstodenav den årliga nettoavkastningen skall vid vårterminens slut såsom bidrag till vederbörandes fortsatta uppfostran och utbildning utdelas till en skötsam, manlig eller kvinnlig elev vid gymnasieskolan i Uddevalla. Härvid skall företräde givas åt sådanelev, som till följd av lyte eller av annan därmed jämförlig orsak är handikappad i skolarbetet. Samma elev kan erhålla utdelning ur fonden mer än en gång. Vid behandling av ärende angående utdelning av stipendiet skall förfaras enligt följande: Disponibel avkastning skall årligen ställas till skolstyrelsens förfogande.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Nils Nordlings Minne
Organisationsnummer:858500-5005
Adress:
  • Uddevalla kommun
  • Kommunledningskontoret, Ek.avd
  • 451 81 Uddevalla
Telefonnummer:0522-696000
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:15 398 878 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS