ÄNDAMÅL

Stiftelsens ändamål är att av räntebeloppet utbetalas årligen i december månad två tredjedelar till mest behövande inom kommunen, jämväl sådana som åtnjuta fattigunderstöd. Den sista tredjedelen av räntan tillägges fonden, som årligen ökas med detta belopp.Då mina i äktenskapet med min avlidna man födda barn äro med döden avgångna eller ej bliva i tillfälle att vårda mitt och min avlidna mans gravställe å Fjälkinge kyrkogård, åligger fattigvårdsstyrelsen eller den myndighet, som därefter kommer att handhava donationsfonden, att utövea tillsyn och vård av gravplatsen.Skulle i en framtid fattigvården övertagas av staten, eller ålderdomsförsäkring bliva genomförda så att kommunen ej direkt har att sörja för sina fattiga, skall donationsfonden överlämnas till kommunstyrelsen att av den på ovan föreskrivet sätt förvaltas.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Nils Hansson och Hanna Nilsson Sofielund donationsfond
Organisationsnummer:838202-1395
Adress:
  • Kristianstads kommun
  • Västra Storgatan 12
  • 291 80 Kristianstad
Telefonnummer:044-13 50 00
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:25 102 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS