ÄNDAMÅL

Stiftelsens ändamål är att medlen, i första hand räntan men vid behov även kapitalet, ska användas för omkostnader i samband med forskning beträffande turberkulossjukdomen ävensom för t.ex. publicering av sådana forskningsresultat eller- om medlen ej komma till användning på nu nämnt sätt – för omkostnader i samband med t.ex. bevistandet av vetenskapliga möten eller konferenser, där turberkulosfrågor avhandlas, för studieresor till andra sjukhus o.dyl.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Nils H Dahls fond
Organisationsnummer:838201-2147
Adress:
  • Region Skåne, Regionstyrelsen
  • 291 89 Kristianstad
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS