ÄNDAMÅL

Stiftelsens ändamål är att stipendier får delas ut varje år, vartannat år till högst tre studerande vid Lunds Universitet för studier vid Universitetet i Oslo och vartannat år till högst tre studerande vid sistnämnda universitet för studier vid Lunds Universitet.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Nils Flensburgs resestipendiefond
Organisationsnummer:802478-5084
Adress:
  • Lunds Universitet
  • Box 117
  • 221 00 LUND
Telefonnummer:046-222 00 00
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS