ÄNDAMÅL

Till stipendium åt en från skogshögskolan avgången elev, som önskar förvärva kunskaper i språk eller i affärsteknik, varvid företräde skall lämnas den elev, som anses hava de största förutsättningarna att tillgodogöra sig sådana kunskaper, alltså oavsett hans personliga ekonomiska förhållanden.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Nils Delins stipendiefond
Organisationsnummer:817604-8745
Adress:
  • SLU, Adm. byrån
  • Box 7070
  • 750 07 UPPSALA
Telefonnummer:018-671000
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar: kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS