ÄNDAMÅL

Stiftelsens ändamål är i första hand att ge bidrag för att bekosta lokal- och driftskostnader så att dels den här i landet verksamma Christian Scientistkyrkan kan erhålla lokaler för olika grenar av sin verksamhet, dels behövande Christian Scientister i det svenska fältet kan erhålla tillfälle till inre samling och vila i en av Christian Science anda präglad omgivning. I andra hand må verksamheten kunna kompletteras genom utdelning av rekreationsstipendier i den mån avkastningen av stiftelsens kapitaltillgångar därtill förslår.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Nehrmanska Hemmet
Organisationsnummer:857201-2626
Adress:
  • Margaretha Forssell-Olsson
  • Bolstad Torp 12
  • 464 66 Mellerud
Telefonnummer:0521-33122
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:2 457 817 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS