ÄNDAMÅL

Skydda och bevara i Sverige hotade växt- och djurarter och hotade naturtyper genom stöd till riksföreningens arbete med exempelvis faktainsamling, åtegärdsförslag till myndigheter och enskilda, för särskilt angelägna markförvärv och för andra praktiska naturvårdåtgärder.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Naturräddarfonden
Organisationsnummer:802423-9819
Adress:
  • Svenska Naturskyddsföreningen
  • Box 4625
  • 116 91 STOCKHOLM
Telefonnummer:08-7026500
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar: kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS