ÄNDAMÅL

Att främja handelsutbytet mellan Sverige å ena sidan, och Finland och de baltiska staterna å den andra sidan, genom att initiera, ekonomiskt stödja, äga eller deläga och/eller förvalta bolag, andelar i ekonomiska föreningar, ideella föreningar, stiftelser och i övrigt varje person som verkar för eller genom direkt handelsutbyte mellan länderna. Stiftelsen skall ge stipendier och bidrag för studier i det Finska språket och de baltiska språken.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Naturligt Vis
Organisationsnummer:802018-2443
Adress:
  • Acke Harald Westling
  • Styckjunkaregatan 1 G
  • 415 23 GÖTEBORG
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar: kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS