ÄNDAMÅL

Ekumeniska Fredsfonden och Nathan Söderbloms Minnesfond skall förvaltas såsom särskilda fonder, men deras avkastning skall utan åtskillnad fonderna emellan användas i den ekumeniska verksamhetens tjänst. Dess båda fonder utgör tillsammans StiftelsenNathan Söderbloms Minnesfond. Stiftelsens ändamål är att avkastningen skall användas i den ekumeniska verksamhetens tjänst, företrädesvis för studier, forskning och konferenser.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Nathan Söderbloms Minnesfond
Organisationsnummer:817601-4150
Adress:
  • Sveriges Kristna Råd
  • Box 14038
  • 167 14 BROMMA
Telefonnummer:08-4536822
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS