ÄNDAMÅL

1. Att hjälpa människor att uppnå Gudsförverkligande eller Självförverkligande, som det är definierat av Swami Narayanananda. 2. Att sprida kunskap om den Universella Religionen och om yogapsykologi, grundad på Swami Narayananandas lära och böcker. 3. Att främja förståelsen mellan olika trosbekännelser och ideologier och därigenom bana väg för en internationell fredskultur i i mänsklighetens tjänst.4. Att upprätta och leda ashramer, centrer och skolor, etc där man lever ett enkelt, rent och fromt liv i överensstämmelse med Swami Narayananandas lära och regler. Stiftelsen skall vara ansluten till Narayanananda Universal Yoga Trust, Rishikesh, Indien samt till Narayanananda Universal Yoga Trust, International. Stiftelsen skall vara opolitisk och utan anknytning till något politiskt parti.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Narayanananda Universella Yoga Trust & Ashrama, Sverige
Organisationsnummer:849200-7490
Adress:
  • Horshult
  • 314 92 LÅNGARYD
Telefonnummer:0371-45085
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:1 721 831 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS