ÄNDAMÅL

Ursprungliga ändamålbestämmerlser: Stiftelsens ändamål är att förvalta Hällekilstorp 1:5 i Övre Ulleruds socken enligt följande: a) Fastigheten skall bibehållas som en enhet med den omfattning gården hade vid Naemi Söderlindhs frånfälle. b) Gården skall skötas rationellt ur skogsvårds- och naturvårdssynpunkt, så att den skall kunna vara en skoglig demonstationsgård. c) Gårdens byggnader skall bibehållas i gott skick och det åligger stiftelsen att om möjligt hålla mangårdsbyggnaden bebodd helst med tjänsteman inom Skogsvårdsstyrelsen. d) Gårdens avkastning skall användas till följande ändamål: 1. vård av Naemi Söderlindh familjs grav på Övre Ulleruds kyrkogård 2. gårdens skötsel 3. stipendier till studerande ungdom inom skogsbruket från Övre Ulleruds församling. Stipendierna skall behovsprövas och i första hand utgå till obemedlad ungdom från obemedlade hem. Syftet är att den ungdom, som har begåvning och fallenhet för skoglig utbildning, men som saknar ekonomiska möjligheter att fullgöra studier, genom stipendier skall kunna ges denna möjlighet till god utbildning 4. skoglig försöksverksamhet inom Molkoms skogsvårdsdistrikt i sådana fall då allmänna medel ej står till förfogande. Avkastningen får inte användas till sådant ändamål som ingår i Skogsvårdsstyrelsens ordinarie inkomst- och utgiftsstat eller tas i anspråk för att ersätta statliga anslag, som eljest utgår till skogsvårdsstyrelserna. Av den årliga nettoavkastningen skall om möjligt fonderas minst tio procent. Ändamål ändrat genom Kammarkollegiets beslut 2003-02-17: Stiftelsens ändamål är att förvalta Hällekilstorp 1:5 i Övre Ulleruds socken enligt följande: a) Hällekilstorp 1:5 skall bibehållas som en enhet med den omfattning gården har vid Naemi Maria Söderlindhs frånfälle. b) Gården skall skötas rationellt ur skogsvårds- och naturvårdssynpunkt, så att den skall kunna vara en skoglig demonstrationsgård. d) Gårdens avkastning skall användas till följande ändamål: 1. vård av Naemi Söderlindh familjs grav på Övre Ulleruds kyrkogård, 2. gårdens skötsel, 3. stipendier till studerande ungdom inom skogsbruket från Övre Ulleruds församling. Stipendierna skall behovsprövas och i första hand utgå till obemedlad ungdom från obemedlade hem. Syftet är att den ungdom, som har begåvning och fallenhet för skoglig utbildning, men som saknar ekonomiska möjligheter att fullgöra studier, genom stipendier skall kunna ges denna möjlighet till god ubildning. 4. skoglig försöksverksamhet inom Molkoms skogsvårdssdistrikt i sådana fall då allmänna medel ej står till förfogande.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Naemi Söderlindhs Skogsvårdsfond
Organisationsnummer:873201-8430
Adress:
  • Skogsstyrelsen
  • Gräsdalsgatan 15
  • 653 43 KARLSTAD
Telefonnummer:0565-47789
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:340 358 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS