ÄNDAMÅL

Stiftelsens ändamål ska vara att tillförsäkra i Norrköpings stad födda, fattiga, i första hand fader- och moderlösa barn och i andra hand fader- eller moderlösa barn med goda naturgåvåor och i sedligt avseende välartade lämplig uppfostran och nödig undervisning till den då de anses kunna höra sjelva sig försörja. Understöd från stiftelsen får icke tillkomma barn tidigare än ett år, efter det att barnet inträtt i folkskolan, och ej längre än till tjugofem års åler. Understödet skall kunna lika väl tilldelas gossar som flickor. Det skall vidare avmätas så att det till fullo sörjer för den understöddes behov under den tid, understödet utgår. Den som en gång erhållit understöd bör icke utan goda grunder där ifrån skiljas, förrän det med understödet avsedda ändamålet vunnits.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen N J Bergström och hans hustru Johanna Maria Bergström
Organisationsnummer:825003-3100
Adress:
  • Internbanken
  • 601 81 NORRKÖPING
Telefonnummer:011-151042
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:5 221 564 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS