ÄNDAMÅL

Utdelningen ska användas till förmån för elever i grundskolans klasser 6-9 samt i gymnasiet för:belöning eller uppmuntran åt elev, som visat goda kunskaper eller berömvärd flit inom musikämnet ochförvärv av musikinstrument eller andra till musikundervisningen nödvändiga ting.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Musikens Klang
Organisationsnummer:873600-4907
Adress:
  • Kristinehamns kommun, ek.avd
  • 681 84 KRISTINEHAMN
Telefonnummer:0550-880 00
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:32 240 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS