ÄNDAMÅL

Att genom initierande, kompletterande och stödjande åtgärder erbjuda länets invånare ett rikt och varierande musikliv;att med de resurser som tillförs stiftelsen i form av tjänster och ekonomiska medel bedriva musikverksamhet;att fr o m 88-07-01även upprätthålla en kammarorkester och med denna orkester och med engagerade symfoniorkestrar och andra ensembler bedriva konsertverksamhet.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Musik i Uppland
Organisationsnummer:817602-4902
Adress:
  • Box 3106
  • 750 03 UPPSALA
Telefonnummer:018-171920
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:10 601 916 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS