ÄNDAMÅL

Stiftelsens ändamål är att skapa medvetenhet kring och öka kunskapen runt om i världen om musikrättigheter och därtill hörande frågor. Stiftelsen ska verka för sitt ändamål genom att utbilda, samverka med och inspirera musikkreatörer och andra som verkar inom och kring musikbranschen, om musikrättigheter och därtill hörande frågor. Stiftelsen ska också stödja globala och lokala initiativ som möjliggör för fler individer och musikaliska samarbeten runt om i världen att kunna försörja sig på sitt musikskapande. Styrelsen äger bestämma i vilka proportioner stiftelsens särskilda verksamhetsföremål ska tillgodoses.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Music Rights Awareness Foundation
Organisationsnummer:802479-5513
Adress:
  • Stallberga Ekonomi AB
  • Rehnsgatan 24, lgh 1503
  • 113 57 STOCKHOLM
Telefonnummer:070-586 12 09
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:26 251 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS