ÄNDAMÅL

Stiftelsen Munkviken har rätt att äga och förvalta lägergården Munkviken (Avan 1:10, Lövånger) och att där bedriva kyrklig verksamhet, särskilt bland barn och ungdomar i Luleå Stift, men att även till fromma för församlingslivet i Lövånger, samt närliggande kontrakt. Munkviken ska nyttjas: som plats för kristna läger, möten och kurser, som anordnas av kyrkliga organ inom stiftet, som plats för vila, vederkvickelse och inre fördjupning kan skänkas även äldre människor i umgänge med Guds ord och natur. Stiftelsen bör även upplåta: lokaler för ideell och kulturell verksamhet samt rum för semester eller rekreationsverksamhet i form av gästhemsverksamhet. I stiftelsens lokaler får varken partipolitiskt propaganda bedrivas eller sådant som är oförenligt med stiftelsens kyrkliga uppgift. Styrelsen tar beslut om uthyresvillkor och hyressättning och att med beaktande av ändamålsbestämmelserna fastställa upplåtelsevillkoren i övrigt.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Munkviken
Organisationsnummer:894700-2716
Adress:
  • Munkviken 130
  • 932 94 Lövånger
Telefonnummer:91310863
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:3 163 638 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Hemsida: Besök hemsidan
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS