ÄNDAMÅL

Stiftelsens ändamål skall vara att efter bästa förmåga stödja hjälpverksamheten till nödlidande människor i andra länder.Den årliga avkastningen av stiftelsens medel skall tillföras stiftelsens tillgångar under Märtha och Martin Ahldréns livstid, dock har styrelsen rätt att besluta om användande av avkastningen vid tidigare tidpunkt, om styrelsen så skulle anse vara lämpligt.Efter Märtha och Martin Ahldréns bortgång eller om styrelsen beslutar om användande av avkastningen dessförinnan skall nittio procent (90 %) av den årliga avkastningen utbetalas till Sveriges Frikyrkoråd, vars organisation ”DIAKONIA frikyrkan hjälper” skall omhänderhava fördelningen av avkastningen. Återstående tio procent (10 %) skall överföras till fonden som skydd mot värdeminskning.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Märtha och Martin Ahldréns Donationsfond
Organisationsnummer:864000-5198
Adress:
  • Sparbanken Alingsås
  • Box 110
  • 447 23 Vårgårda
Telefonnummer:0322-666880
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:3 960 653 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS