ÄNDAMÅL

Fondmedlens avkastning skall användas på följande sätt:1/3 av avkastningen skall utdelas såsom stöd till judisk pedagogisk verksamhet inom Stockholm för åldrarna 6-15 år såsom exempelvis Hillelskolan, Religionsskolan eller Glämstaverksamheten1/3 av avkastningen skall utdelas till sådan organisation eller sådana organisationer som stödjer eller bedriver verksamhet i eller för Israel1/3 av avkastningen skall utdelas till sådan verksamhet inom församlingen som verkar till gagn för judisk ungdomsutbildning eller till annan judisk organisation i Sverige som bedriver verksamhet för ungdomars judiska fortbildning eller för stöd till svensk-judiska ungdomar som bedriver studier i Israel, eller annan social verksamhet.Oavsett ovanstående kan styrelsen vid oförutsedda extraordinära händelser som påverkar judar i Sverige eller annorstädes besluta att hela eller delar av avkastningen skall tillfalla annat ändamål.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Märtha och Leon Blausteins fond
Organisationsnummer:802423-8969
Adress:
  • Box 7427
  • 103 91 Stockholm
Telefonnummer:08-58785800
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar: kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS