ÄNDAMÅL

Av fondens avkastning skall i första hand en tredjedel läggas till kapitalet och placeras i aktier eller obligationer av samma slag, som omförmäles i § 2. Återstoden av fondens avkastning skall, sedan kostnaderna för underhåll av den Brandelska familjegraven och den intill liggande Karl Anderssons från Brandsnäs grav erlagts, utdelas till behövande inom socknen.Det är vår önskan, att vid utdelningen i första hand icke ifrågakommer personer, som äro berättigade till full försörjning av fattigvården.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Märtha och Ernst Brandels Gåvofond
Organisationsnummer:822001-4149
Adress:
  • Aklero Ekonomi AB
  • Industrivägen 8
  • 590 44 Rimforsa
Telefonnummer:0494-15766
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:1 893 719 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS