ÄNDAMÅL

Stiftelsen skall ha till ändamål att efter inköp av en bostadslägenhet i Stockholm om ett à två rum och kök mot en hyra om möjligt icke överstigande en tredjedel av gällande pris upplåta densamma till hederlig, ordentlig och för uppoffrande arbete känd kvinna med små tillgångar att av henne användas för egen räkning. Skulle medlen förslå till inköp av mer än en lägenhet, skall dylikt inköp verkställas.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Märta Andersons Bostadsfond
Organisationsnummer:802005-2505
Adress:
  • Kvinnliga Kontoristföreningen
  • Fleminggatan 77
  • 112 32 STOCKHOLM
Telefonnummer:08-6521620
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar: kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS