ÄNDAMÅL

Stiftelsens ändamål är att främja ungdomars utbildning. Detta skall ske genom stipendier till elever eller förutvarande elever vid Wargentinsskolan i Östersund eller dess eventuella efterföljare. Berättigad till stipendium är den som avser att genomföra studier utomlands om en period motsvarande minst två terminers studier – i undantagsfall en termin – och som i gymnasiet går på naturvetenskapligt eller samhällsvetenskapligt program eller motsvarande eller som nyligen har avslutat sådan utbildning. Som ytterligare krav för stipendie uppställs att vederbörande dels skall uppvisa utmärkta studieresultat, dels vara en god företrädare för svensk gymnasieungdom.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Märit och Herje Norrbys stipendiefond
Organisationsnummer:893203-3296
Adress:
  • Jämtlands Gymnasieförbund
  • 831 82 Östersund
Telefonnummer:070-223 81 85
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:6 626 801 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Hemsida: Besök hemsidan
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS