ÄNDAMÅL

Disponibel avkastning ska användas till förmån för elever vid Motala kommuns grundskolor som * belöning eller uppmuntran åt elev, som visat goda kunskaper i särskilt ämne, god kamratanda eller berömvärd flit, * belöning till elev, som ägnat arbeteåt teater, musik, annan kulturell eller samhällsnyttig verksamhet, gymnastik eller idrott, * bidrag till studiebesök, skolresa eller annat för eleverna gemensamt ändamål, * bidrag till förvärv av viss material. I intet fall får avkastningen användas för ändamål, som ska tillgodoses med utdebiterade medel. Vid beslut om utdelning ur samfonden ska lämplig hänsyn tas till föreskrifterna för de i samfonden ingående donationerna.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Motala Kommuns Grundskolesamfond nr 1
Organisationsnummer:824000-9889
Adress:
  • Ekonomienheten
  • Motala kommun
  • 591 86 MOTALA
Telefonnummer:0141-225000
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:324 725 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Hemsida: Besök hemsidan
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS