ÄNDAMÅL

Disponibel avkastning ska användas till förmån för elever vid Motala kommuns grundskolor som* belöning eller uppmuntran åt elev, som visat goda kunskaper i särskilt ämne, god kamratanda eller berömvärd flit,* belöning till elev, som ägnat arbeteåt teater, musik, annan kulturell eller samhällsnyttig verksamhet, gymnastik eller idrott,* bidrag till studiebesök, skolresa eller annat för eleverna gemensamt ändamål,* bidrag till förvärv av viss material.I intet fall får avkastningen användas för ändamål, som ska tillgodoses med utdebiterade medel.Vid beslut om utdelning ur samfonden ska lämplig hänsyn tas till föreskrifterna för de i samfonden ingående donationerna.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Motala Kommuns Grundskolesamfond nr 1
Organisationsnummer:824000-9889
Adress:
  • Ekonomienheten
  • Motala kommun
  • 591 86 MOTALA
Telefonnummer:0141-225000
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:324 725 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Hemsida: Besök hemsidan
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS