ÄNDAMÅL

Stiftelsens ändamål ska vara att hjälpa barn och ungdomar som blivit utsatta för hedersrelaterat våld eller riskerar att utsättas för våldsåtgärder samt att genom utbildning och kunskapsuppbyggnad förebygga våld- och hedersrestriktioner.Detta ska ske genom att skapa möjligheter för barn och ungdomar att få en fristad från miljöer där de riskerar att drabbas av hedersrelaterat våld och att säkerställa att de genom utbildning lär och förstå sina rättigheter i samhället.Stiftelsens syften kan tillgodoses genom aktiv hjälpverksamhet som skyddat boende, stöd till medicinsk hjälp, utbildning och fortbildning. Stiftelsen kan bedriva egen verksamhet och kan också lämna bidrag och anslag till enskilda organisationer och till prioriterade verksamheter.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen mot hedersrelaterat våld
Organisationsnummer:802478-0978
Adress:
  • Box 19
  • 691 21 KARLSKOGA
Telefonnummer:070-614 21 80
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:50 000 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS