ÄNDAMÅL

Stiftelsen har till ändamål att främja dels friluftsläger under sommarmånaderna för inom Västmanlands län bosatta män och kvinnor ur alla samhällsklasser och åldrar samt skolungdom, som önskar rekreation och omväxling genom friluftsliv med gymnastik, bad, simning och sund idrott, dels ock under vintermånaderna skid- och annan vintersport, därigenom bidragande till danandet av ett starkt fosterlandskärt och friskt folk. Det uppkomna kapital från den behållna försäljningslikviden av fastigheten Bastmora 12:46 skall värdesäkras genom att tio procent av den årliga avkastningen skall läggas till stiftelsens kapital och resterande del av den årliga avkastningen får användas till ändamålet.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Morsjölägret u.p.a.
Organisationsnummer:879000-0858
Adress:
  • Västerås Gymnastikförening
  • Vasagatan 60
  • 722 23 Västerås
Telefonnummer:021-138494
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar: kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS