ÄNDAMÅL

Fondens ändamål är att genom markköp, markbyte eller på annat sätt, verka för skyddet av ekologiskt känsliga miljöer, exempelvis orörd natur, områden som hyser utrotningshotade arter, variationsrika marker, kulturhistoriskt intressanta naturområden såsom ängs- och hagmarker, eller områden som på annat sätt kan förstärka flora och faunan i Mora kommun.Fondens tillgångar kan användas för att förstärka skyddet av särskilt värdefull områden, genom reservatsbildning eller annan förordning.Fondens tillgångar kan också användas till biotopvård, restaurering av intressanta fauna- och floralokaler och liknande åtgärder, samt för att underlätta allmänhetens tillgång till och förståelse för naturvärdena.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Mora naturvårdsfond
Organisationsnummer:802480-6229
Adress:
  • Mora kommun
  • 792 80 MORA
Telefonnummer:0250-26 000
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:56 198 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS